Biofeedback - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Biofeedback

Terapie
Jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się, jak fale mózgowe samemu harmonizować.

Metoda eeg-biofeedback jest oparata na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening mózgu w celu poprawy jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi, zachodzącymi w naszym organizmie. Jako metoda biologiczna nie ma żadnych ubocznych działań, Jest skuteczna i całkowicie bezpieczna i niefarmakologiczna. Pozwala usprawnić pracę mózgu u dzieci zdrowych i pomóc tym z deficytami czyli z innymi jednostkami chorobowymi.

Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających:
- gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji
- specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię)
- zaburzenia uwagi
- problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
- kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy
- przewlekłe bóle głowy
- nadmierny stres.

Zastosowanie treningu może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia i stanów nadmiernego hamowania.

Trening poprawia:

- koncentrację uwagi i jej utrzymanie

- szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie

- kondycję umysłową i fizyczną

Trening pomaga:

- pokonać stres, tremę

- uwierzyć we własne siły, podwyższyć samoocenę

- poprawić samopoczucie, by dziecko było radosne


Wróć do spisu treści