Dogoterapia - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Dogoterapia

Terapie

Wychowankowie w Zespole Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie objęci są  zajęciami z udziałem psa rasy Berneński Pies Pasterski. Zajęcia te ze względu na indywidualne potrzeby wychowanków mają głównie charakter dogoterapii.Cele główne, które realizowane są podczas zajęć z wychowankami zespołów rewalidacyjno – wychowawczych to:
• rozwijanie funkcji psychomotorycznych, usprawnianie, kompensacja zaburzonych funkcji:
- ćwiczenie koncentracji uwagi
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej, i koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej
- wzbogacanie słownika biernego oraz czynnego
- stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
• doskonalenie nabytych już wcześniej umiejętności i utrwalanie nowych przez kontakt ze zwierzęciem, który działa motywująco
Ponadto realizowane były cele ogólne wynikające z samego kontaktu ze zwierzęciem:
• poznawanie zasad bezpiecznego postępowania ze zwierzęciem:
- zachowań podczas ćwiczeń i zabaw z udziałem psa
- zachowań w stosunku do zwierzęcia
• rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt
• wzbogacanie wiedzy na temat potrzeb i możliwości zwierząt
• nabywanie umiejętności opiekowania się, wychowania i komunikacji ze zwierzęciem
• rozwijanie wrażliwości i empatii:- poznawanie swoich reakcji w różnych sytuacjach

- dostrzeganie stanów emocjonalnych
- uwrażliwianie na doznania i przeżycia innych
- rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
- rozwijanie potrzeby kontaktu z ludźmi i ze zwierzętami
• prowokowanie do podjęcia aktywności
• budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa przez kontakt ze zwierzęciem.

Wróć do spisu treści