ośrodek_NEV

Przejdź do treści
WITAMY!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się i rozwijało
na najlepszym poziomie na miarę swoich możliwości
w atmosferze akceptacji
pośród najlepszych specjalistów,
przyjdź do nas !


"ZDOREWIR"

Plac Jana Pawła II nr 4
41 -922 Radzionków

Organem założycielskim ZDOREWIR jest
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
41-922 Radzionków
Plac Jana Pawła II nr 4
32 286 65 31


                KRS 0000169285
                      1% podatku

nr konta 62 1050 1230 1000 0022 7538 9274ZDOREWIR czynny jest :
poniedziałek : od 7.00 do 21.00
wtorek : od 7.00 do 18.00
środa : od 7.00 do 18.00
czwartek : od 7.00 do 21.00
piątek : od 7.00 do 18.00
kontakt :
zdorewir@wp.pl
510 218 785

Korzystamy z usług kateringu
Opłaty za wyżywienie:
 13 zł
(śniadanie , II śniadanie, obiad )

Koordynator kateringu:
Irena Płuciennik
tel kom: 509 801 013Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie to placówka umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Nasza placówka realizuje świadczenia dla dzieci wymagających wsparcia w ich najmłodszych latach w ramach "wczesnego wspomagania rozwoju".  

-  REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne

-  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

-  Rehabilitacja ruchowa

-  Terapia neurologopedyczna

-  Terapia psychologiczna

- Terapia pedagogiczna

-  Integracja sensomotoryczna SI  ( nowoczesna sala „TOMASZKOWO” )

- Gimnastyka korekcyjna

- Opieka lekarza i wykfalifikowanej kadry pielęgniarskiej

- Muzykoterapia

-  Dogoterapia


ZDOREWiR to także niepubliczna specjalistyczna placówka służby zdrowia udzielającą świadczeń zdrowotnych, a w tym wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną rehabilitację, zidywidualizowaną terapię dla dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia, których stan neurorozwojowy jest nieprawidłowy, a osoba wymaga systematycznego, intensywnego usprawniania.


Umowy zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwala na udzielanie
świadczeń:

                               REHABILITACJA WIEKU ROZWOJOWEGO
rehabilitacja ruchowa niemowląt i dzieci  ( NDT Bobath , metoda Vojty, PNF … )
integracja sensomotoryczna SI ( nowoczesna sala )
terapia logopedyczna, neurologopedyczna
terapia psychologiczna
terapia pedagogicznaŚwiadczymy również odpłatne usługi rehabilitacyjne :

- wizyta lekarska,
- zabiegi
- Integracja Sensomotoryczna (SI) nowoczesna sala
-  terapia logopedyczna i neurologopedyczna


W ramach Zespołu działa również Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  "Ptasi Raj" .  
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola na stronie internetowe  - ptasi-raj.pl


W naszym przedszkolu:

• Metoda Marii Montessori

• Integracja sensoryczna SI

• Gimnastyka korekcyjna

• Zajęcia z logopedą

• Zajęcia z psychologiem

• Zajęcia edukacyjne z psemNasza Historia
marzec 1992 r.
Powołanie przez Zarząd Miasta Bytom Żłobka Adaptacyjnego dla dzieci Niepełnosprawnych w Radzionkowie.
styczeń 1993 r.
Powołanie przez Radę Miejską w Bytomiu Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyhnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radzionkowie.
sierpień 1999 r.
Przekształcenie przez Radę Miejską w Radzionkowie Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
lipiec 2003 r. - do dnia dzisiejszego
Powołanie przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.
Cel Działania
• jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesną wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc tj. dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością                      i niepełnosprawnych, oddziaływanie medyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne (Wczesna Interwencja), oraz rewalidacyjno-wychowawcze (wczesne wspomaganie rozwoju),
• wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez indywidualną i grupową działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i terapeutyczną,
• wszechstronny rozwój wychowanków Zespołu poprzez realizajcę obowiązku szkolnego w trybie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych zgodnie z aktualną podstawą programową MEN, pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wróć do spisu treści