Integracja Sensomotoryczna - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Integracja Sensomotoryczna

Terapie
                 Terapia ukierunkowana na dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ( SPD)
Używana potocznie jako  Integracja Sensoryczna. Jest formą oddziałaywania na zmysły dziecka , które z różnych powodów odbierają świat zewnętrzny w nieprawidłowy sposób. Czasem jest to reakcja zbyt wygórowana i mówimy o szeregu zachowań nadreaktywnych , niedostatecznie odbierana -podreaktywna lub na etapie poszukiwań.
                 W obecnym świecie mózg nie radzi sobie odpowiednio, nie selekcjonuje prawidłowo  napływających na ciało  sensorów. Wówczas obserwujemy nieprawidłowe zachowanie dziecka, które samo nie potrafi poradzić sobie z problemem. W tym celu staramy się odpowiednio zdiagnozować i pokierować terapię tak, aby zniwelować narastające problemy sensoryczne  u dzieci.
                  Terapia niwelująca te deficyty sensoryczne ma na celu „uspokoić zmysły” , aby te pozwalały dzieciom na swobodne integrowanie się z rówieśnikami, dały im możliwość pewnej swobody korzystania z otaczającego środowiska , wzmocniły osobowość oraz wyregulowały emocje.
Ze względu na zaburzenia w rozwoju naszych podopiecznych stosuje się usprawnianie metodą integracji sensomotorycznej w zmodyfikowanej formie wykorzystując stymulację bierną i/lub w formie aktywności celowych jako:
ćwiczenia czynne wolne,
ćwiczenia równoważne,
ćwiczenia koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy,
proprioceptywny i dotykowy,
ćwiczenia koncentracji uwagi,
ćwiczenia poznawania schematu swojego ciała
i przestrzennego funkcjonowania.
Usprawnianie realizuje się w połączeniu z głównymi założeniami terapii behawioralnej.
Wróć do spisu treści