Kwalifikacje - ośrodek_NEV

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kwalifikacje

Dyrektor ZDOREWIR
mgr Aneta Janiec

Zastępca Dyrektora 
do spraw pedagogicznych
mgr Zofia Anioł

Zastępca Dyrektora
do spraw medycznych
lek. med. Anna Wójtowicz-Haratyk


W zespole zatrudnieni są:
• Lekarze rehabilitacji,
• Lekarz pediatra
• Nauczyciele
• Pedagodzy
• Psycholodzy i psycholog kliniczny
• Logopedzi i neurologopedzi
• Rehabilitanci
• Muzykoterapeuta
• Terapeuci zajęciowi
• Katecheta


Posiadamy dyplomy renomowanych uczelni wyższych, ukończyliśmy studia w zakresie:
• pedagogiki,
• logopedii,
• psychologii,
• fizjoterapii,
• edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

oraz studia podyplomowe:
• specjalizacja I stopnia z zakresu psychologii klinicznej,
• „Neurologopedia”,
• „Wczesna Interwencja Rozwoju Małego Dziecka”.

a także kursy, szkolenia i warsztaty:
• „Oligofrenopedagogika”,
• Terapia SI,
• Psychomotoryka
• Terapia behawioralna,
• Metoda NDT – Bobath,
• Metoda Vojty,
• Metoda PNF,
• Metoda A.PETO,
• Metoda symaltniczno-sekwencyjna prof. Cieszyńskiej,
• „Wybrane metody aktywizujące w pedagogice”,
• „Zastosowanie sztuki w rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną”,
• „Metoda Dobrego Startu”,
• „Zabawy muzyczno-ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej postawy ciała”,
• „Skuteczne metody kształtowania umiejętności czytania i pisania”,
• „Klucz do uczenia się” wg G. Doyla,
• „Zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – metoda Bati Strauss”,
• „Integracja Odruchów Twarzy wg metody S. Masgutowej”,
• „Wady postawy ciała w ujęciu neurorozwojowym”.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego