Muzykoterapia - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Muzykoterapia

Terapie


Metoda ta wykorzystuje wpływ muzyki na psychofizyczny rozwój człowieka. Wpływa na jedność ciała, umysłu i ducha. Oddziałuje na sferę ruchową, procesy poznawcze jednostki, procesy emocjonalne, sferę społeczną. Muzyka uwrażliwia na odbiór bodźców z otoczenia. Wpływa na rozwój świadomości własnego ciała, koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnię. Pobudza ciało w zakresie ruchów dowolnych, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie. Muzyka jest jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania siebie. Daje możliwość odbioru miłych i przyjemnych doznań. Jest źródłem odprężenia. W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych doświadcza się czterech sytuacji terapeutycznych:
- odreagowania
- rytmizacji
- relaksacji
- aktywizacji. Muzykoterapia pozwala zaspokoić potrzeby psychiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.    
Wróć do spisu treści