Program "Samodzielni i skuteczni" - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Program "Samodzielni i skuteczni"

PFRON "Somodzielni i skuteczni"
Braliśmy udział w projekcie Państwowego Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dzięki któremu nasi beneficjenci, możliwie jak najwięcej, zwiększają samodzielność i autonomię w życiu społecznym i osobistym.

W ramach programu "Samodzielni i skuteczni" nasi podopieczni obięci byli rehabilitacją ruchową i terapią w celu zwiększenia adaptacji do życia codziennego. Program  był realizowany od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. powyższe dziłania miały charakter ciągły. Projekt był współfinanowany ze środków PFRON.
Wróć do spisu treści