Psychomotoryka - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Psychomotoryka

Terapie

Metoda ta wyzwala i wzmacnia integrację emocjonalno-czuciowo-ruchową, dzięki czemu dziecko uzyskuje lepsze poczucie posiadania własnego ciała, lepszą jego świadomość, w tym lepszą świadomość jego cech oraz zdolność programowania ruchu. W wyniku polepszenia somatognozji dziecko lepiej orientuje się w schemacie ciała, co stanowi syntezę całości wrażeń świadomych i nieświadomych, które są odczuwalne jako całość definiująca sytuację naszego ciała w przestrzeni, w ruchu, w przemieszczaniu się. Metoda ta polega na wykonywaniu określonych ćwiczeń ruchowych w połączeniu z piosenką. Ćwiczenia te łączą doznania ruchowe, czuciowe, wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne sprzężone z mową. Dziecko samo stopniowo włącza się w programowanie ruchu, gdy pojawią się nowe połączenia neuronalne.
Wróć do spisu treści