Terapia psychlogiczna - ośrodek_NEV

Przejdź do treści

Terapia psychlogiczna

Terapie


„Dziecko psychicznie i fizycznie niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie, w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiąganie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym”.

Zadaniem psychologa z ZDOREWiR jest działanie diagnostyczne i terapeutyczne ukierunkowane na odtworzenie utraconych funkcji sensorycznych, psychomotorycznych i umysłowych. Prowadzona jest zatem pełna diagnoza funkcjonalna w celu określenia zakresu trudności przystosowawczych, dysfunkcji procesów poznawczych i psychicznych oraz terapia psychologiczna. Terapią psychologiczną indywidualną i grupową objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do placówki. Jest ona mocno zindywidualizowana uwzględniająca poziom psychofizyczny dzieci. Celem terapii jest wdrożenie niepełnosprawnego dziecka do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdym momencie swojego życia i w każdej sytuacji dnia codziennego.

Terapia grupowa ma na celu rozwój społeczny dziecka, kształtowanie prawidłowych postaw przy jednoczesnym komforcie psychicznym.
- Metodami stosowanymi w terapii grupowej to m. in.:
- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
- Metoda H.M.Knillów
- Metody zaczerpnięte z pedagogiki zabawy

Terapia indywidualna, prowadzona w oparciu o m.in terapię behawioralną, pozwala skoncentrować cała uwagę terapeuty na jednym dziecku. Kontakt indywidualny jest dla dziecka nieoceniony, bowiem głównym doświadczeniem dzieci niesprawnych intelektualnie w kontakcie ze światem jest poczucie bycia niezrozumianym i nie możność rozumienia otaczającego je świata. Dlatego tak cenny dla dziecka jest kontakt z osobą dorosłą, która komunikuje się w jasny i prosty sposób, bawi się, nagradza – a przede wszystkim wierzy w możliwości dziecka i w możliwości jego postępów w dziedzinach, których dotyczy terapia.

Wróć do spisu treści